Auditorské služby

Podklady, které jsou nezbytné k plánování auditu účetní závěrky a přijetí zakázky:

 • Účetní závěrku za auditované období
 • Účetní závěrku za předchozí období
 • Zprávu auditora za předchozí období, jméno a kontakt na předchozího auditora
 • Obratovou předvahu za auditované období a za předchozí období
 • Inventarizaci
 • Vnitřní směrnice – soupis
 • Příkazy ředitele, předsedy, …
 • Zápisy z dozorčí rady, kontrolní komise
 • Zápisy z valné hromady, správní rady, členské schůze, rady …
 • Závěry externích kontrol
 • Kontakt na právníka
 • Kontakt na daňového poradce
 • Seznam bank, kde má účetní jednotka účty
 • Seznam smluv
 • Seznam poboček s kontakty na odpovědné osoby
 • Věkovou strukturu pohledávek
 • Věkovou strukturu závazků
 • Seznam vlastněných společností s uvedením velikosti podílu v % na základním kapitálu
 • Účetní závěrku vlastněných společností
 • Kontakt na osoby, na které se auditor bude obracet

Kontakt

Miluše Korbelová

auditor, daňový poradce, jednatel

+420 602 282 357

Petr Vladyka

odborný asistent

+420 720 273 975

Petra Korbelová

právní pomoc, prokurista

+420 773 646 467

Kontaktní formulář

Kontaktní údaje

Provozovna: Trávníčkova 1777/31, Praha 5 (mapa)

Pobočka: Předboř č.15, 251 63 Strančice (mapa)

Tel: +420 602 282 357

Email: lucaa@volny.cz

Spisová značka: odd. C, vložka 41462, vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 64576850, DIČ: CZ64576850